Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

Jeoloji Yüksek Mühendisi
C.Ü.Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ABD

Ana Sayfa

Bireysel

Öğrenim Burslar Deneyim Üyelikler İlgiler Yayınlar Atıflar

Sınavlar

Dersler

DERS NOTLARI

f1
 

JEO2001 Genel Mineraloji (202)

  JEO2001 Genel Mineraloji (202)-Ders Notları
     
JEO2027 Optik Mineraloji (212.5) JEO2027 Optik Mineraloji (212.5)-Ders Notları

JEO2002 Özel Mineraloji (223)

JEO2008 Ozel Mineraloji (223)-Ders Notları
     
JEO4026 Çevre Jeolojisi (202) JEO4026 Çevre Jeolojisi (202)-
Ders Notları-1
Ders Notları-2
SSD4010 Mühendislik Etiği (200) SSD4010 Mühendislik Etiği (200)-Ders Notları
SPB2012 Kent Jeolojisi, Doğal Afetler ve Planlama (200)   SPB2012 Kent Jeolojisi, Doğal Afetler ve Planlama (200)-Ders Notları
JEO3012Sedimanter Petrografi (212.1) JEO3012Sedimanter Petrografi (212.1)-Volkaniklastik Kayaçlar-Sunum
     
Tıbbi Jeoloji (202)   Ders Notları

Görüşleriniz için e-mail: yalcin@cumhuriyet.edu.tr

1